Til den frihed har

    Kristus befriet os...

I Spjald frimenighed ønsker vi at fortælle om den frihed,

som gælder for alle mennesker!

Den frihed man får del i ved troen på Jesus Kristus.

 

Jesus Kristus har befriet os fra synden,

fra døden,

og fra den evige fortabelse.

 

Han har frikøbt os til et liv i fællesskab med Gud.

Et liv i fællesskab med Gud, nu og i evighed.

 

Har du den frihed?

 

Luthersk

  Missions

    Frimenighed

 i Spjald