Til den frihed har

    Kristus befriet os...

I Spjald frimenighed ønsker vi at fortælle om den frihed,

som gælder for alle mennesker!

Den frihed man får del i ved troen på Jesus Kristus.


Jesus Kristus har befriet os fra synden,

fra døden,

og fra den evige fortabelse.


Han har frikøbt os til et liv i fællesskab med Gud.

Et liv i fællesskab med Gud, nu og i evighed.


Har du den frihed?


Luthersk

  Missions

    Frimenighed

 i Spjald